คนและม้าจับคู่ มุ่งสู่ประตูชัย ในกีฬาขี่ม้าโปโล กีฬาที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน

อย่างที่รู้กันว่าม้านั้นเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ดังนั้นการที่กีฬาเกี่ยวกับม้าจะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด อย่างเช่นกีฬาขี่ม้าโปโลก็เช่นกัน และต้องบอกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างมาก ที่กีฬาชนิดนี้ยังมีกลุ่มคนนิยมมาจนถึงปัจจุบัน เพราะหากจะนับย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิด กีฬาชนิดนี้ก็น่าจะมีอายุมากกว่า 2500 ปีเลยทีเดียว ว่ากันว่ากีฬาขี่ม้าโปโลนั้นเริ่มต้นโดยชาวเปอร์เซียและชาวเติร์กตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตกาล แต่ก็ยังไม่มีการบันทึกไว้เป็นกิจจะลักษณะ จนกระทั่งยุคเรืองอำนาจของมองโกลในสมัยเจงกิสข่าน ที่ใช้หัวของค่าศึกที่ประหารหลังจากชนะสงครามแล้วมาตีเล่น และสุดท้ายถูกปรับเปลี่ยนมาให้เป็นการแข่งขันกีฬา ที่ได้เล่นกันในแถบเปอร์เซียและอินเดีย จนกระทั่งเมื่ออังกฤษขยายอาณานิคมเข้ามาในอินเดีย และได้พบกับกีฬาที่สนุกสนานชนิดนี้ การเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างและการแข่งขันอย่างเป็นทางการจึงได้เริ่มถือกำเนิดขึ้นบนโลก ในประเทศไทยนั้นกีฬาขี่ม้าโปโลเริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แต่การเล่นกีฬาชนิดนี้ในยุคแรก ถูกจำกัดไว้เพียงแค่กลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น อันเนื่องมาจากราคาที่ต้องจ่ายทั้งการแต่งกาย อุปกรณ์ การซื้อและเลี้ยงดูม้านั้นเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงในสมัยนั้น ทำให้ผู้คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เท่าใดนัก และสุดท้ายก็เงียบหายไป จนกระทั่งในปี 2547 กีฬาชนิดนี้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง จากการผลักดันของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัท คิงส์ พาวเวอร์ผู้ล่วงลับ ทำให้กีฬาชนิดนี้กลับมาได้รับความนิยม จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยขึ้น และสามารถบรรจุกีฬาชนิดนี้เข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียนหรือซีเกมส์ ได้สำเร็จในปี 2550 ที่จังหวัดนครราชสีมา ในการแข่งขันขี่ม้าโปโลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ทีม แต่ละทีมมีนักกีฬา 4 คน กำหนดช่วงเวลาในการแข่งขันช่วงละ 7 นาทีเรียกว่าหนึ่งชักกา การแข่งขันแต่ละครั้งหนึ่งจะมี 4-6 ชักกา … Read moreคนและม้าจับคู่ มุ่งสู่ประตูชัย ในกีฬาขี่ม้าโปโล กีฬาที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน